Apothekers

Per 1 januari 2019 zijn nagenoeg alle terugbetalingsregelingen patiënten regelingen geworden. U wordt hier afzonderlijk over geïnformeerd. Voor nota’s van 2018 kunt u het portaal blijven gebruiken. 

HEVO Consult behoudt zich ten alle tijden het recht voor om de door u ingediende nota’s op te vragen.

Indien het voor u mogelijk is om uw declaraties in een Excelbestand te zetten, bestaat de optie om dit bestand te uploaden in het apothekersportaal. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Apothekersportaal

Via bovenstaande link komt u in het apothekersportaal. Om dit portaal te kunnen gebruiken dient u te beschikken over een persoonlijke inlogcode, die u per mail kunt aanvragen. Voor de bescherming van uw vertrouwelijke informatie maken we gebruik van een beveiligingscertificaat (SSL).

Voor verdere informatie over specifieke medicijnen verwijzen wij u naar de links hiernaast.

E-mailadres info@hevoconsult.nl Telefoon 0183 – 619810