Apothekers

Sinds 1 december 2011 bestaat voor apothekers de mogelijkheid om nota’s van medicijnen via internet bij HEVO Consult te declareren. HEVO Consult behoudt zich ten alle tijden het recht voor om de door u ingediende nota's op te vragen.

Indien het voor u mogelijk is om uw declaraties in een Excelbestand te zetten, bestaat de optie om dit bestand te uploaden in het apothekersportaal. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Apothekersportaal

Via bovenstaande link komt u in het apothekersportaal. Om dit portaal te kunnen gebruiken dient u te beschikken over een persoonlijke inlogcode, die u per mail kunt aanvragen. Voor de bescherming van uw vertrouwelijke informatie maken we gebruik van een beveiligingscertificaat (SSL).

Voor het aanvragen van terugbetaalblokken met blanco formulieren en informatie over specifieke medicijnen verwijzen wij u naar de links hiernaast.

E-mailadres info@hevoconsult.nl Telefoon 0183 – 619810