Zakelijk

Voor een geslaagde onderneming bent u afhankelijk van een zorgvuldige financiële administratie. Een goede boekhouding is inzichtelijk en toegankelijk. HEVO Consult kan u hierbij terzijde staan. Wij zijn een creatief team met bijna 20 jaar ervaring en bieden voor elke onderneming assistentie op een moderne, betrokken en zorgvuldige wijze.

Voor startende ondernemers bieden wij ondersteuning op een breed vlak. Dit alles voor een van tevoren afgesproken prijs.

Werkervaring in de farmaceutische industrie zorgt ervoor dat er binnen HEVO Consult specialistische kennis is opgebouwd rondom de administratie van medicijnen vanaf productie, groothandel naar distributie. Dit samen met de ervaring uit de Terugbetalingsregeling maakt HEVO Consult tot een goede partner van apotheken en artsen.

Bij HEVO Consult is bescherming van uw gegevens van groot belang. Daarom werken wij volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Aanmeldingsnummer M1286581.

Financiële administratie

HEVO Consult kan de volledige administratie voor u verzorgen, ook controleren wij de door u gevoerde administratie. Verder kunnen wij inloggen in uw online administratie software c.q. programma. Vanuit uw administratie kunnen wij tevens de BTW aangifte opmaken en versturen. Vervolgens kunnen wij uw ICP (intracommunautaire prestaties) aangifte doen voor leveringen naar het buitenland.

Als extra service bieden wij aan om tussentijdse rapportage voor beleidsbeslissingen en kredietinstellingen, evenals vergelijkingen met budgetten, zorgvuldig, correct en in goede samenwerking met uw bedrijf aan te leveren.

Personeelsadministratie

Omdat loonadministratie zoveel meer is dan alleen een loonstrookje, spreken wij hier van personeelsadministratie. Denk hierbij aan; contracten, arbeidsovereenkomsten, cao's ontslagprocedures, pensioenen, arboregelingen en de veel besproken werkkostenregeling.

Aan een juiste loonadministratie worden hoge eisen gesteld. Hiervoor wordt bij HEVO Consult het programma RoosRoos gebruikt. Met dit computerpakket kunnen wij van 200 beroepsgroepen loonadministratie regelen. Bovendien zijn wij zo in staat de aangiften loonheffingen digitaal en beveiligd te versturen naar de Belastingdienst. Bij de start van het werkgeverschap kunnen wij u daarom begeleiden en van advies dienen.

Aangifte Inkomstenbelasting/Vennootschapsbelasting

Door de permanente educatie, o.a. via het NOAB, zijn wij steeds op de hoogte van de nieuwste regels voor het opmaken en indienen van een correcte aangifte. Als belastingconsulent kunnen wij gebruik maken van de uitstelregeling. Tevens hebben wij de programmatuur en de toestemming van de belastingdienst om uw toeslagen en voorlopige aangiften in te dienen, waarbij we uw DigID code niet meer nodig hebben.

Jaarrekening voor ZZP, MKB en BV

Een jaarrekening is een jaarlijks opgesteld eindverslag van de financiën van een onderneming. Met onze specialistische software maken we een jaarverslag. Deze moet een waarheidsgetrouw beeld geven van de stand van zaken van uw bedrijf aan het eind van het boekjaar. Deze jaarrekening dient tevens als basis voor de diverse fiscale aangiftes, is verplicht voor kredietverstrekking bij banken en geldt als uitgangspunt van de publicatiebalans bij de Kamer van Koophandel. Via HEVO Consult kunnen de notulen van de vergadering van aandeelhouders in concept worden voorbereid.

Verder kan HEVO Consult behulpzaam zijn bij; de opmaak van de stand van de rekeningcourant met de aandeelhouders, actuariële berekening van de pensioenvoorziening, algemene contracten en het opstellen van lijfrente-overeenkomsten. Maar ook kunnen we begeleiding bieden bij het opzetten, het faillissement en de verkoop van uw bedrijf. Ook hier kan HEVO Consult de mogelijkheden gebruiken die de NOAB adviesgroep biedt.

E-mailadres info@hevoconsult.nl Telefoon 0183 – 619810