Privé aangiftes

Het invullen van de belastingaangifte is een jaarlijks terugkerende klus die veel tijd kost en waarbij niet altijd duidelijk is of het op de juiste wijze is gedaan. HEVO Consult kan deze aangifte verzorgen en de klant van advies dienen.

Aangifte inkomstenbelasting

De belastingaangifte wordt met behulp van het professionele aangifteprogramma van Elsevier verzorgd. Bij HEVO Consult wordt de aangifte tijdens een sessie van anderhalf uur samen met de cliënt ingevuld. Tevens worden dan adviezen voor het komende jaar gegeven en ondertekent de cliënt een interne verklaring dat de aangifte conform de wens van de klant is ingevuld. Ten slotte wordt de aangifte vanuit HEVO Consult ingestuurd.

De kosten voor een enkele aangifte bedragen € 65,- en voor gehuwden kost een dubbele aangifte € 95,- .

Toeslagen

HEVO Consult controleert naast de aangifte inkomstenbelasting ook uw recht op toeslagen, zoals bijvoorbeeld Zorgtoeslag, Kindgebondenbudget en Huurtoeslag. Vóór 1 april kan hiervoor nog met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden. Als er voor u uitstel IB aangevraagd is, dán bestaat hiervoor later nog de mogelijkheid tot het moment dat de aangifte ingediend is.

Middeling

Indien er gedurende de afgelopen jaren een grote schommeling is geweest in uw inkomen, bestaat er een mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag om het gemiddelde te berekenen over een periode van 3 aaneengesloten jaren. Hierbij moet rekening gehouden worden met een drempel € 545,-.

Bezwaar- en beroepschriften

Burgers kunnen bezwaar aantekenen en in beroep gaan tegen een besluit van de overheid. Aangezien de belastingdienst een overheidsinstantie is, valt deze hier ook onder.

HEVO Consult kan behulpzaam zijn bij het volgen van de juiste procedure en het opstellen van correcte bezwaar- en beroepschriften.

E-mailadres info@hevoconsult.nl Telefoon 0183 – 619810